SEO

Webdesign | E-commerce | SEO | Pay Per Click kampane

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

je proces, ktorého úlohou je zvyšovanie množstva a kvality návštevníkov na stránkach. Úlohou optimalizácie je dosiahnuť čo najvyššiu pozíciu v prirodzených (neplatených) výsledkoch vyhľadávania. Čím vyššie je stránka prezentovaná, tým viac návštevníkov na ňu prichádza. Optimalizácia predstavuje marketingovú stratégiu pre zvyšovanie dôležitosti stránky. Zaoberá sa fungovaním algoritmov, ktoré používajú vyhľadávače, a tým, čo ľudia hľadajú. Ovplyvňuje samotnú stránku, jej kódovanie, prezentáciu a štruktúru, a rieši problémy, ktoré zapríčiňujú, že stránka nie je zaradená do indexu vyhľadávačov. Ďalej hovorí o tom, aký má mať stránka obsah aby bol pre vyhľadávače vhodný a aby bolo jeho zaradenie do indexu vyhľadávača čo najjednoduchšie. Obsah musí byť samozrejme rovnako dobrý aj pre ľudského návštevníka.

Sledujte nás na sociálnych sieťach - Book FaceBook Twitter RSS