Ofsetová tlač

Ofsetová tlač | Digitálna tlač | Sieťotlač | Veľkoformátová tlač

Ofsetová tlač

Tlač ofsetovou technológiu patrí do kategórie tlače z plochy, čo znamená, že na tlačovej forme sú potláčané i nepotláčané miesta v jednej výškovej úrovni. Klasický ofset zachováva princíp kameňotlače, čo je vzájomná odpudivosť mastných tlačiarenských farieb a vody. Ofset je nepriama tlač, pretože sa z tlačiarenskej formy najskôr tlačí na pryžový (gumený) valec a potom na papier.

Čo sa týka tlače na papier, táto tlačová technológia je v súčasnosti najvyužívanejšou, najkvalitnejšou a tiež najefektívnejšou. Nevýhodou môže byť len pomerná zložitosť ofsetových tlačových strojov a počiatočné náklady na prípravu tlače, čo sa prejavuje na cene najmä pri menších nákladoch.

Ofsetové stroje môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií, v našom prípade však budeme hovoriť o hárkovom, vlhčenom ofsete. Stroj je od nemeckej spoločnosti Heidelberg, ktorej produkty vždy patrili a patria k absolútnej špičke na svetových trhoch, a to najmä vďaka dokonalému dielenskému spracovaniu a technickým inováciám, ktoré so servisným zázemím prinášajú zákazníkovi vysokú produktivitu a spoľahlivosť.

Prostredníctvom ofsetovej tlače sa realizuje široká škála produktov od letákov či vizitiek až po časopisy či knižné publikácie. V našom prípade sa špecializujeme výhradne produkty letákového či plagátového typu.

Príklady produktov ideálnych pre ofsetovú tlač

letáky, plagáty, propagačné a informačné materiály, cenníky, návody, tlačivá, hlavičkové papiere, samolepky, samo prepisovacie materiály, obálky, vizitky...

Zadávanie podkladov pre tlač

Grafické podklady by mali byť vyhotovené tak, aby spĺňali predovšetkým nasledovné podmienky:

- Grafika musí obsahovať aspoň 3 mm spadávky
(Spadávka: v prípade, že grafika dosahuje až okraj papiera, musí byť vytvorené tak, aby presahovala požadovanú reznú čiaru o niekoľko milimetrov. V prípade ofsetovej ani digitálnej tlače sa tzv. bezokrajová tlač NEvyužíva. Pri tlači aj pri rezaní vznikajú isté nepresnosti, preto je nutné tlač realizovať spôsobom presahov, aby sa následne mohlo zarezať do grafiky, čím sa zaručí, že po okrajoch nezostanú "biele" pruhy.)

- Grafika musí obsahovať aspoň 3 mm "bezpečnú zónú"
(Bezpečná zóna: z rovnakých dôvodov ako pri spadávke musia byť grafické objekty ako obrázky alebo text odsadené od okraju papiera smerom dovnútra aspoň o 3 mm)

- Grafické podklady musia byť dodané vo formáte PDF, v ktorom by mal byť definovaný Trim Box (orezová línia) a umiestnené orezové značky. Realizovateľné sú aj podklady vo formátoch CDR, AI, EPS, PSD, TIFF, JPG, prípadne dokumenty MS Office, snažte sa však takémuto dodaniu vyvarovať.

- Grafika musí byť vytvorená vo farebnom priestore CMYK. V opačnom prípade môže pri tlači nastať farebná odchýlka, ktorá je nereklamovateľná.

- V grafike nie je vhodné využívať funkciu overprint, ktorá pri tlači môže spôsobiť zmiznutie časti grafiky alebo zmenu farebnosti. Ak je teda v grafických podkladoch využitá táto funkcia, využitie sa chápe ako zámerné. Chyby, ktoré vzniknú touto príčinou sú teda takisto nereklamovateľné.

- Pre ofsetovú tlač musí byť grafika upravená tak, aby farebné zloženie tmavých plôch nepresahovalo 320%. Ofsetové farby sú transparentné, preto napríklad čierna plocha bude ideálna pri hodnotách C:40,M:40,Y:20,K:100.

- V prípade bitmapovej (rastrovej) grafiky by malo mať rozlíšenie hodnotu 300 dpi.

Sledujte nás na sociálnych sieťach - Book FaceBook Twitter RSS