Internetové riešenia

Webdesign | E-commerce | SEO | Pay Per Click kampane

Internetové riešenia

Už od roku 2003 sa zaoberáme efektívnymi metódami propagácie v oblasti internetu. Na tento účel ponúkame zákazníkom komplexné riešenia webdesignu, elektronického predaja a internet marketingu.

Webdesign

Stal sa dôležitou súčasťou internet marketingu. Túto skutočnosť si mnohé firmy neuvedomujú a na vzhľad svojej internetovej prezentácie nekladú dostatočný dôraz, čo sa môže negatívne odraziť na mienke potenciálnych zákazníkov. Najdôležitejšími hodnotiacimi kritériami sú v prípade internetových stránok dizajn (v tejto súvislosti aj prehľadnosť), funkčnosť a informačná hodnota. Sme presvedčení, že na základe bohatých skúseností dokážeme vytvoriť plnohodnotný produkt vyhovujúci všetkým týmto kritériám, o čom vás môže presvedčiť aj naše bohaté portfólio.

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

je proces, ktorého úlohou je zvyšovanie množstva a kvality návštevníkov na stránkach. Úlohou optimalizácie je dosiahnuť čo najvyššiu pozíciu v prirodzených (neplatených) výsledkoch vyhľadávania. Čím vyššie je stránka prezentovaná, tým viac návštevníkov na ňu prichádza. Optimalizácia predstavuje marketingovú stratégiu pre zvyšovanie dôležitosti stránky. Zaoberá sa fungovaním algoritmov, ktoré používajú vyhľadávače, a tým, čo ľudia hľadajú. Ovplyvňuje samotnú stránku, jej kódovanie, prezentáciu a štruktúru, a rieši problémy, ktoré zapríčiňujú, že stránka nie je zaradená do indexu vyhľadávačov. Ďalej hovorí o tom, aký má mať stránka obsah aby bol pre vyhľadávače vhodný a aby bolo jeho zaradenie do indexu vyhľadávača čo najjednoduchšie. Obsah musí byť samozrejme rovnako dobrý aj pre ľudského návštevníka.

Platba za klik na reklamný odkaz - pay per click

predstavuje reklamný model používaný vo vyhľadávačoch a na partnerských stránkach, kde inzerenti platia len vtedy, ak užívateľ na reklamný odkaz klikne a na stránku inzerenta sa skutočne dostane. Inzerenti vsádzajú na kľúčové slová, o ktorých predpokladajú, že pokrývajú ich cieľový trh a ľudia ich budú pomocou nich hľadať v prípade záujmu o ich produkty. Ak užívateľ vyhľadáva slovo, ktoré je zhodné s tým, ktoré ma inzerent v zozname kľúčových slov, zobrazí sa reklama na stránke s výsledkami vyhľadávania. Tieto výsledky sa nazývajú aj sponzorované odkazy a nachádzajú sa obvykle nad alebo vedľa prirodzených výsledkov vyhľadávania. PPC reklamné odkazy sú rovnako často používané aj v sieti partnerských stránok. Sú to stránky, na ktorých sa zobrazujú reklamy tematicky zhodné s ich obsahom.

Marketing vyhľadávačov - search engine marketing (SEM)

je forma internet marketingu, ktorá sa zaoberá propagáciou internetových stránok a zvyšovaním ich pozície vo vyhľadávačoch. "Tento pojem bol prvýkrát použitý Dannym Sullivanom v roku 2001, aby pokryl spektrum aktivít ako optimalizácia, manažovanie PPC kampaní, registrovanie stránok do fulltextových vyhľadávačov a katalógov a vyvíjanie internetových marketingových stratégii pre obchody, organizácie a individuálnych klientov." V užšom zmysle sa marketing vyhľadávačov skladá z neplatenej časti search engine optimization - optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a platenej časti search engine pay per click - platba za klik na reklamný odkaz (PPC). Najefektívnejšia marketingová kampaň spája platené reklamné odkazy s optimalizáciou stránok pre vyhľadávače.

Sledujte nás na sociálnych sieťach - Book FaceBook Twitter RSS