Marketing vyhľadávačov

Internet marketing | E-commerce | SEO | Pay Per Click kampane

Marketing vyhľadávačov - search engine marketing (SEM)

je forma internet marketingu, ktorá sa zaoberá propagáciou internetových stránok a zvyšovaním ich pozície vo vyhľadávačoch. "Tento pojem bol prvýkrát použitý Dannym Sullivanom v roku 2001, aby pokryl spektrum aktivít ako optimalizácia, manažovanie PPC kampaní, registrovanie stránok do fulltextových vyhľadávačov a katalógov a vyvíjanie internetových marketingových stratégii pre obchody, organizácie a individuálnych klientov." V užšom zmysle sa marketing vyhľadávačov skladá z neplatenej časti search engine optimization - optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a platenej časti search engine pay per click - platba za klik na reklamný odkaz (PPC). Najefektívnejšia marketingová kampaň spája platené reklamné odkazy s optimalizáciou stránok pre vyhľadávače.

Sledujte nás na sociálnych sieťach - Book FaceBook Twitter RSS